Rasulullah SAW & Malaikat Penghitung Tetesan Air Hujan

Oleh Al Mustadrah Syeikh An Nuri (Jilid 5:355, Hadis ke 72)

Rasulullah SAW bersabda: “Disaat Aku tiba di langit di malam Isra’ Mi’raj, Aku melihat satu Malaikat memiliki 1000 tangan, di setiap tangan ada 1000 jari. Aku melihatnya menghitung jarinya satu persatu.”

Rasulallah bertanya pada Jibril: “Siapa gerangan malaikat itu? Dan apa tugasnya?”

Jibril berkata: “Sesungguhnya dia adalah Malaikat yang diberi tugas untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi.’

Rasulallah SAW bertanya kepada malaikat tadi: ‘Apakah kamu tahu berapa bilangan tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak di ciptakan Adam AS?”

Malaikat itu berkata: “Wahai Rasulallah SAW, demi Yang telah mengutusmu dengan hak (kebenaran), sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, dari mulai diciptakan Nabi Adam AS sampai sekarang ini, begitu pula aku mengetahui jumlah tetesan yang turun ke laut, ke darat, ke hutan rimba, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke sawah-sawah dan ke tempat yang tidak diketahui manusia.”

Mendengar uraian malaikat tadi Rasulullah SAW sangat takjub dan bangga atas kecerdasannya dalam menghitung tetesan air hujan.

Kemudian malaikat tadi berkata kepada beliau: “Wahai Rasulallah SAW, walaupun aku memiliki seribu tangan dan sejuta jari dan diberikan kepandaian dan kehebatan untuk menghitung tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi, tapi aku memiliki kekurangan dan kelemahan.”

Rasulallah SAW pun bertanya: “Apa kekurangan dan kelemahan kamu?”

Malaikat itu menjawab: “Kekurangan dan kelemahanku, wahai Rasulullah, jika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka menyebut namamu lalu bershalawat atasmu, pada saat itu aku tidak bisa menghitung berapa banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada mereka atas shalawat yang mereka ucapkan padamu.”

Advertisements