Jangan Meminta Kesempurnaan

Oleh Al Habib Ahmad bin Hasan Alatthos.

Beliau berkata:

“Jangan sekali-kali meminta suatu kesempurnaan baik dalam diri sendiri atau dari orang lain, sebab siapa orang yang meminta kesempurnaan pada dirinya, maka dia tidak akan beramal. Dan jika ia meminta kesempurnaan pada orang lain, maka tidak akan ada orang yang agung dihadapannya dan akan timbul rasa meremehkan atau menghinakan semua orang dalam dirinya.”

Advertisements