Surah Al Ikhlas Fact

Rasulullah SAW pada suatu ketika bersabda, ”Demi Allah yang jiwa ku di genggaman-Nya, sesungguhnya Qul huwallahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril AS, Allahus shomad itu tertulis di sayap malaikat Mikail AS, Lamyalid wa lam yuulad tertulis pada sayap malaikat Izrail AS, Wa lam yakullahu kufuwan ahad tertulis pada sayap malaikat Israfil AS.”

Berkata Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, “Ketika aku (Rasulullah SAW) isra’ ke langit, saya melihat Arasy di atas 360.000 pilar dan jarak jauh antara satu pilar ke satu pilar yang lain ialah 300.000 tahun perjalanan. Pada tiap-tiap pilar itu terdapat padang pasir yang jumlahnya 12.000 dan luasnya setiap satu padang itu seluas dari timur hingga ke barat. Pada setiap padang itu terdapat 80.000 malaikat yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas. Setelah mereka selesai membaca surah tersebut maka berkata mereka, ‘Wahai Tuhan kami, sesungguhnya pahala dari bacaan kami ini kami berikan kepada orang yang membaca surah Al-Ikhlas baik lelaki mau pun perempuan’.”

Riwayat Anas bin Malik juga merakam kisah berkaitan surat Al-Ikhlas, Suatu ketika 70.000 malaikat diutus datang kepada seorang sahabat di Madinah yang meninggal. Kedatangan para malaikat itu hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena arwah ini sering membaca surah ini. Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad SAW di Tabuk merasakan cahaya matahari redup tidak seperti biasanya dan malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW untuk  memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah.

Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal dunia, maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke surga.” (HR Qurthuby)

Advertisements